+ APL Ailesine Katılın
Alışveriş Destek Giriş Yap
Turkey

Gi̇zli̇li̇k poli̇ti̇kasi

Bu APL Grubu Gizlilik Politikası (bundan böyle Gizlilik Politikası olarak anılacaktır) web sitelerinde yayınlanan tüm bilgiler için geçerlidir: aplgo.com, backoffice.aplgo.com, shop.aplgo.com, photo.aplgo.com, aploffice.com, aplgo.me, aplgo.by ve şirketin diğer siteleri (bundan böyle Site olarak anılacaktır).

1. ŞARTLARIN TANIMI

1.1. Bu Gizlilik Politikasında aşağıdaki terimler kullanılır:

1.1.1. “Site Yönetimi (bundan böyle Site Yönetimi olarak anılacaktır)” - kişisel verileri organize eden ve (veya) işleyen ve ayrıca kişisel verileri işlemenin amaçlarını, işlenecek kişisel verilerin kompozisyonunu, eylemleri belirleyen APL Şirketler Grubu adına hareket eden yetkili site yönetimi personeli (operasyonlar) kişisel verilerle taahhüt edilmiştir.

1.1.2. “Kişisel veriler” - doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanmış veya belirlenmiş bir bireye ilişkin herhangi bir bilgi (kişisel verilerin konusu)

1.1.3. “Kişisel verilerin işlenmesi” - otomasyon araçları kullanılarak veya toplama, kayıt, sistematikleştirme, birikim, depolama, açıklama (güncelleme, değiştirme) dahil kişisel verilerle bu tür araçlar kullanılmadan gerçekleştirilen herhangi bir eylem (işlem) veya bir dizi eylem (işlem), kişisel verilerin çıkarılması, kullanımı, aktarımı (dağıtım, sağlama, erişim), duyarsızlaşma, engelleme, silme, imha edilmesi.

1.1.4. “Kişisel verilerin gizliliği” - İşletmeci veya kişisel verilere erişim kazanmış olan başka bir kişi için, kişisel verilerin konusunu kabul etmeden veya başka bir yasal dayanak bulunmadan yayınlanmasına izin vermeme gerekliliğine uyma zorunluluğu.

1.1.5. “Sitenin kullanıcısı (bundan böyle Kullanıcı olarak anılacaktır)” İnternet üzerinden Siteye erişimi olan ve Siteyi kullanan kişidir.

1.1.6. “Çerezler” - web sunucusu tarafından gönderilen ve kullanıcının bilgisayarında depolanan ve ilgili sitenin sayfasını açmaya çalışırken web istemcisinin veya web tarayıcısının her HTTP isteğinde web sunucusuna gönderdiği küçük bir veri parçası.

1.1.7. "IP adresi" - IP üzerinden oluşturulmuş bir bilgisayar ağındaki düğümün benzersiz bir ağ adresi.

2. GENEL HÜKÜMLER

2.1. Sitenin Kullanıcısı tarafından kullanılması, bu Gizlilik Politikasının kabul edilmesi ve Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesi için koşullar anlamına gelir.

2.2. Gizlilik Politikasının şartlarına uymama durumunda, Kullanıcı Siteyi kullanmayı bırakmalıdır.

2.3. Bu Gizlilik Politikası sadece APL Şirketler Grubu için geçerlidir. Site yönetimi, Kullanıcının sitede bulunan bağlantıları tıklayabileceği üçüncü taraf siteleri denetlemez ve bunlardan sorumlu değildir.

2.4. Site yönetimi, site kullanıcısı tarafından sağlanan kişisel verilerin doğruluğunu doğrulamaz.

3. GİZLİLİK POLİTİKASININ KONUSU

3.1. Bu Gizlilik Politikası, Site Yönetiminin, Site'ye kaydolurken veya APL markalı ürünlerin satın alınması için bir sipariş verirken Kullanıcı'nın Site Yönetiminin talebi üzerine sağladığı kişisel verilerin gizliliğini koruma rejimini ifşa etmeme ve temin etmeme yükümlülüğünü belirler.

3.2. Bu Gizlilik Politikası kapsamında işlenmesine izin verilen kişisel veriler, Site tarafından bir kayıt kartı (anket) doldurularak Kullanıcı tarafından sağlanır ve aşağıdaki bilgileri içerir:

3.2.1. Kullanıcının soyadı, adı;

3.2.2. Kullanıcı telefon numarası;

3.2.3. e-posta adresi (e-posta);

3.2.4. Kullanıcının ikamet ettiği yer;

3.2.5. Kullanıcı Belge Numarası.

3.3. Site, reklam birimlerini görüntülerken ve sistemin istatistiksel komut dosyasının yüklü olduğu sayfaları ziyaret ederken otomatik olarak iletilen Verileri korur (“piksel”):

• IP adresi;
• çerezlerden gelen bilgiler;
• tarayıcı (veya reklam ekranına erişim sağlayan başka bir program) hakkında bilgi;
• erişim süresi;
• reklam biriminin bulunduğu sayfanın adresi;
• yönlendiren (önceki sayfanın adresi).

3.3.1. Çerezleri devre dışı bırakmak, Sitenin yetkilendirme gerektiren bölümlerine erişememesine neden olabilir.

3.3.2. Site yönetimi ziyaretçilerinin IP adresleri hakkında istatistik toplar. Bu bilgiler, teknik problemleri tanımlamak ve çözmek, finansal ödemelerin yasallığını kontrol etmek için kullanılır.

3.4. Yukarıda belirtilmeyen diğer tüm kişisel bilgiler (satın alma geçmişi, kullanılan tarayıcılar ve işletim sistemleri, vb.), 5.2. ve 5.3. bu gizlilik politikasının maddelerde belirtilen durumlar haricinde, güvenilir depolama ve yayılmaya tabidir.

4. KİŞİSEL KULLANICI BİLGİLERİNİN TOPLANMASININ HEDEFLERİ

4.1. Sitenin Yönetimi Kullanıcının kişisel verilerini aşağıdakileri yapmak için kullanabilir:

4.1.1. Sipariş vermek ve (veya) bir ürün satış sözleşmesi yapmak için Sitede kayıtlı Kullanıcının tanımlanması.

4.1.2. Kullanıcıya Sitenin kişiselleştirilmiş kaynaklarına erişim sağlama.

4.1.3. Bildirimler gönderme, Sitenin kullanımına ilişkin talepler, hizmetlerin sağlanması, Kullanıcıdan gelen işleme talepleri ve uygulamalar dahil olmak üzere Kullanıcı ile geri bildirimde bulunmak.

4.1.4. Güvenliği sağlamak, sahtekarlığı önlemek için Kullanıcının yerini belirleme.

4.1.5. Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verilerin doğruluğunun ve eksiksizliğinin onayları.

4.1.6. Kullanıcı bir hesap oluşturmayı kabul ederse, satın alma işlemi yapmak için bir hesap oluşturma.

4.1.7. Site Kullanıcısına siparişin durumu hakkında bildirimler.

4.1.8. Ödemeleri işleme koymak ve almak, vergi veya vergi avantajlarını onaylamak, ödemeye itiraz etmek, Kullanıcı tarafından kredi limiti alma hakkını belirlemek.

4.1.9. Sitenin kullanımıyla ilgili sorunlar olması halinde Kullanıcıya etkili müşteri ve teknik destek sağlamak.

4.1.10. Kullanıcıya rızası, ürün güncellemeleri, özel teklifler, fiyatlandırma bilgileri, bültenler ve Site adına diğer bilgileri sağlamak.

4.1.11. Promosyon izinlerinin Kullanıcının onayı ile uygulanması.

4.1.12. Ürün, güncelleme ve hizmet elde etmek için Kullanıcının Siteye erişimini sağlamak.

5. KİŞİSEL İŞLEME YÖNTEM VE ŞARTLARI

5.1. Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesi, herhangi bir zaman sınırı olmaksızın, otomasyon araçlarını kullanan kişisel veri bilgi sistemleri dahil veya bu araçları kullanmadan herhangi bir yasal yolla gerçekleştirilir.

5.2. Kullanıcı, Site Yönetiminin, yalnızca Kullanıcıların Malların teslimi de dahil olmak üzere, Siteye verilmiş olan siparişini yerine getirmek amacıyla, kişisel verileri üçüncü taraflara, özellikle kurye hizmetlerine, posta kuruluşlarına, telekomünikasyon operatörlerine aktarma hakkına sahip olduğunu kabul eder.

5.3. Kullanıcının kişisel verileri, yalnızca ülkenin gerekçesiyle ve tüketicinin ülkesinin mevzuatı tarafından belirlenen şekilde yetkili devlet mercilerine aktarılabilir.

5.4. Kişisel verilerin kaybolması veya ifşa edilmesi durumunda, Site Yönetimi kişisel verilerin kaybolması veya ifşa edilmesi hakkında Kullanıcıyı bilgilendirir.

5.5. Site yönetimi, Kullanıcının kişisel bilgilerini yetkisiz veya kazara erişim, imha, değiştirme, engelleme, kopyalama, dağıtım ve ayrıca üçüncü tarafların diğer yasadışı eylemlerinden korumak için kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat uyarınca gerekli organizasyonel ve teknik önlemleri alır.

5.6. Site yönetimi, Kullanıcı ile birlikte, kullanıcının kişisel verilerinin kaybedilmesi veya ifşa edilmesinden kaynaklanan kayıpları veya diğer olumsuz sonuçları önlemek için gerekli tüm önlemleri alır.

6. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Kullanıcı aşağdakilere yükümlüdür:

6.1.1. Siteyi kullanmak için gerekli olan kişisel veriler hakkında bilgi vermeye.

6.1.2. Bu bilgilerin değişmesi durumunda kişisel veriler hakkında sağlanan bilgileri güncellemeye.

6.2. Site yönetimi aşağdakilere yükümlüdür:

6.2.1. Alınan bilgileri yalnızca bu Gizlilik Politikasının 4. paragrafında belirtilen amaçlar için kullanmaya.

6.2.2. Gizli bilgilerin gizli bir şekilde saklanmasını, Kullanıcının önceden yazılı izni olmadan ifşa edilmemesini ve ayrıca 5.2. ve 5.3. Gizlilik Politikasının fıkraları hariç Kullanıcının iletilen kişisel verilerini başka olası yollarla satmamasını, paylaşmamasını, yayınlamamasını veya ifşa etmemesini sağlamaya.

6.2.3. Kullanıcının kişisel verilerinin gizliliğini, mevcut ticari işlemlerde genellikle bu tür bilgileri korumak için kullanılan prosedüre uygun olarak korumak için önlemler almaya.

6.2.4. Hatalı kişisel verilerin veya yasadışı eylemlerin ortaya çıkması durumunda, ilgili Kullanıcı ile ilgili kişisel verilerin, Kullanıcı veya yasal temsilcisinin veya yetkili organının, kişisel veri konularının haklarının korunması için doğrulama süresi boyunca temyiz veya talep anından engellenmeye.

7. TARAFLARIN SORUMLULUĞU

7.1. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen site idaresi, Kullanıcı'nın APL Şirketler Grubunun resmi temsilcilik ofisinin faaliyet gösterdiği ülkenin yasalarına uygun olarak kişisel verilerin yasa dışı kullanımı (işbu Gizlilik Politikasının 5.2., 5.3. ve 7.2. paragrafları hariç olmak üzere) ile ilgili olarak uğradıkları zararlardan, Ziyaretçi / Kayıtlı Kullanıcı tarafından kullanılan Sitede belirtilen ayrıntılara uygun olarak sorumludur.

7.2. Gizli Bilgilerin kaybolması veya ifşa edilmesi durumunda Site Yönetimi sorumlu değildir,eğer bu gizli bilgiler:

7.2.1. Kaybından veya ifşa edilmeden önce halka açıksa.

7.2.2. Site Yönetimi tarafından alınana kadar üçüncü bir taraftan alındıysa.

7.2.3. Kullanıcı rızasını açıkladıysa.

8. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

8.1. Site Kullanıcısı ile Site Yönetimi arasındaki ilişkiden doğan ihtilaflar için mahkemeye başvurmadan önce bir talepte bulunmak (anlaşmazlığın gönüllü çözümü için yazılı bir teklif) zorunludur.

8.2. Talebi alan, talebin alındığı tarihten itibaren 30 takvim günü içinde, talebin değerlendirilmesinin sonuçlarını yazılı olarak davacıya bildirir.

8.3. Mütabakata varılamazsa, anlaşmazlık, APL Şirketler Grubunun resmi temsilcilik ofisinin Ziyaretçi / Kayıtlı Kullanıcı tarafından kullanılan Web Sitesinde belirtilen detaylara uygun olarak faaliyet gösterdiği ülkenin yürürlükteki mevzuatına göre adli makama sevk edilecektir.

8.4. İşbu Gizlili Politikasında ve Kullanıcı ile Site İdaresi aralarındaki ilişkilerde, APL Şirketler Grubunun resmi temsilcilik ofisinin Ziyaretçi / Kayıtlı Kullanıcı tarafından kullanılan Web Sitesinde belirtilen detaylara uygun olarak faaliyet gösterdiği ülkenin yürürlükteki mevzuatı geçerlidir.

9. EK KOŞULLAR

9.1. Site yönetimi, Kullanıcının izni olmadan bu Gizlilik Politikasında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9.2. Yeni Gizlilik Politikası, Gizlilik Politikasının yeni sürümü tarafından aksi belirtilmedikçe, Sitede yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.

9.3. Bu Gizlilik Politikası ile ilgili tüm öneri veya sorular Kullanıcının kişisel hesabındaki geri bildirim yoluyla bildirilmelidir.

Alışveriş sepeti
X
APL sepetiniz boş
Partner statüsünün tescili için Acumullit SA serisi ürünlerinden sepetinize miktar olarak ekleyin Acumullit SA serisi ürünlerinden sepetinize miktar olarak ekleyin TRY
İptal et
Statü kaydı için yeterli ürün seçildi
${getItemCategory(item.category)}
Perakende fiyatı: TRY
Perakende: TRY
Toptan: TRY
Perakende: TRY
TRY
TRY
TRY